Rozwój

Rozwój nowego typu przedsiębiorczości

Od przynajmniej pięćdziesięciu lat europejski przedsiębiorca stał się symbolem uniwersalnego Graala, wychwalanego przez media, polityków, członków akademii i wyposażonego w potężne moce. Na przykład, we Francji, rozwój przedsiębiorczości zapewnił wzrost gospodarczy, stworzył nowe miejsca pracy, zwiększył innowacyjność, ale stał się też podstawą do dyskusji o obniżeniu bezrobocia i walki z ubóstwem.
Jednocześnie politycy zachęcali nie tylko do tworzenia firm, które wdrażały technologiczne innowacje o wysokim poziomie wzrostu i były gotowe na podjęcie nowych inwestycji, ale także popierali inne formy przedsiębiorczości.


Dotyczyło to przedsiębiorców, którzy tworzyliby nowy typ firm, co stałoby się alternatywą pozyskania nowych miejsc pracy. Powstała nawet pewna forma przymusu włączania się w przedsiębiorczość, żeby uniknąć zepchnięcia na margines społeczny.
Władze publiczne w niektórych krajach europejskich utrzymują, że przedsiębiorców należy traktować inkluzywnie jako narzędzie integracji społecznej, które zdolne jest obniżyć bezrobocie. Podkreślano, że rozwój przedsiębiorczości stanowi narzędzie o dużej skuteczności ekonomicznej. We Francji, takie pojmowanie roli przedsiębiorcy pozwoliło zwiększyć ilość nowych przedsiębiorstw o 17% w 2018 roku, co przyczyniło się do powstania 693 300 nowych firm. Z tego ponad 70% przedsiębiorstw powstało na statusie przedsięwzięć indywidualnych lub mikro przedsiębiorstw.


W 2016 roku Bernard Cova i Simone Guercini w swoim opracowaniu „Pasja i przedsiębiorczość” pisali o szczególnych cechach osoby, która zostaje przedsiębiorcą. Podkreślali, że taka osoba staje się namiętnym konsumentem, który produkuje samodzielnie dla określonej grupy osobników. Według autorów oznacza to wydłużenie pracy na polu marketingowym i uwidacznia fakt, że zaangażowanie przedsiębiorcy może stanowić jedynie efekt uboczny pasji jednostki. Fakt jest poparty trzema zbadanymi przypadkami i świadczy o wyjątkowości takiego przedsiębiorcy konsumenta. Obecnie zaczęto prowadzić badania nad gronem konsumentów i nad alternatywnym profilem przedsiębiorcy. Ten nowy typ przedsiębiorcy poważnie przyczynił się do rozwoju gospodarczego niektórych krajów europejskich.

Similar Posts